ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Základní pojmy a zkratky on-line marketingu

Základní pojmy a zkratky on-line marketingu
Základní slovník pojmů
1) Konverzní poměr – Jako konverzní poměr, neboli míru konverze označujeme poměr těch, kdo dokončí požadovanou akci (např. si objednají zboží), ke všem návštěvníkům. Konverzní poměr se udává v procentech. U dobře vedených stránek vychází konverzní poměr obvykle kolem 1 %, u konkrétních produktů či známějších služeb se však může vyšplhat až na desítky procent. Naopak konverzní poměr pod jedním procentem naznačuje, že s webem není něco v pořádku.

2) Akvizice – Akvizicí se v oblasti marketingu rozumí proces získávání zákazníka.

3) Organic Search – tzv.  přirozené vyhledávání. Potencionální návštěvník najde e-shop ve vyhledávání např. na google.com

4) Sklik – Sklik je reklamní systém na správu PPC kampaní společnosti seznam.cz

5) Google Ads – Systém na správu PPC kampaní na google.com Google Ads je reklamní systém společnosti Google.

6) Google Search Console – obsahuje nástroje a přehledy, které pomohou měřit návštěvnost a výkon vašich stránek ve vyhledávání. V GSC lze opravit problémy a zajistit, aby web ve výsledcích vyhledávání Google vyniknul.

Základní zkratky, se kterými se můžete v on-line světě setkat
1) GA – Google Analytics. Přední nástroj na měření vašeho e-shopu. Jde o službu, která slouží k měření návštěvnosti webových stránek. Jaká byla návštěvnost, odkud návštěvníci přišli, co na webu dělali nebo jak dlouho na něm strávili.

2) GTM – Google Tag Manager. Nástroj, přes který lze vkládat měřící kódy na web, aniž byste zasahovali do webových stránek. Princip je takový, že se na web umístí pouze jeden kód a poté se již prostřednictvím webového rozhraní vkládají jednotlivé měřicí kódy.

3) PPC – PPC je zkratka z anglického pay-per-click a znamená platba za proklik. Jedná se tedy o reklamu, kde inzerent zaplatí až ve cchvíli, kdy na ní uživatel klikne. Pod pojmem PPC se označují reklamy v inzertních systémech AdWords, Sklik, ale třeba i na sociálních sítích.

4) CPC – Zkratka CPC (cost-per-click) je cena za proklik. CPC je tedy jakousi jednotkou PPC.

5) CTR – Zkratka pochází z anglického Click-through Rate, nejčastěji se překládá jako míra prokliku nebo proklikovost. Výpočet CTR je snadný: CTR = (počet kliknutí na reklamu)/(počet zobrazení reklamy). Ideální situace je taková, kdy je CTR co nejvyšší číslo. CTR bývá často ukazatelem funkčnosti reklamy.

6) SEO – SEO je zkratka, která znamená Search Engine Optimization, tedy česky optimalizace pro vyhledávače. SEO jako takové je vlastně obecný postup, jak optimalizovat konkrétní webové stránky pro vyhledávače. SEO se zabývá optimalizací pro fulltextové vyhledávání, tzn. pro vyhledávání klíčového slova nebo slov.

7) RTB – Real Time Bidding je způsob nákupu online reklamy, který probíhá v online aukci  v „reálném čase“ – draží se každé zobrazení banneru.

8) PNO je podíl nákladech na obratu. Jedná se o procentuální vyjádření hodnoty nákladu (ceny reklamy) vydělených hodnotou dosažených konverzí. Zjednodušeně tedy PNO říká, kolik procent z tržeb tvoří náklady. V tomto případě platí čím menší PNO, tím je kampaň efektivnější a lepší. S hodnotou PNO se nejčastěji setkáte u produktových kampaní.

9) ROI je zkratka anglických slov „Return On Investments“, tedy návratnost investic. ROI můžeme chápat jako poměr financí vynaložených na reklamu k penězům investovaným do reklamy. Výpočet je tedy výnosy / investice *100. ROI je jedním z hlavních ukazatelů obchodní efektivity podnikání a výnosnosti marketingových kampaní.
Datum zveřejnění 09.09.2019 12:14:40 od | 0 komentářů
 
0
Komentáře
Příspěvek blogu momentálně nemá žádné komentáře.
 Security code

Blog

Informace ze světa e-commerce a online marketingu, s vyšším zaměřením na CMS a marketingovou platformu Kentico a její výhody v těchto oblastech.

Poslední příspěvky

  • Žádné poslední příspěvky.